Det är viktigt att vara medveten om radonhalten i inomhusluften. Att mäta radon är en enkel och avgörande åtgärd för att säkerställa en hälsosam boendemiljö. Med radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt göra din radonmätning. Beställ din radonmätning redan idag!

Under perioden 1 oktober till 30 april kan man genomföra en långtidsmätning för att få ett tillförlitligt årsmedelvärde av radonhalten. Långtidsmätningar anses vara det mest pålitliga sättet att mäta radon och ger dig en tydlig bild av luftkvaliteten över tid.

Vad är radon? Radon är en osynlig, luktfri och färglös gas som naturligt finns i mark, luft och vatten. Även äldre byggmaterial, som blåbetong, kan innehålla radon. Det enda sättet att upptäcka radon är genom att mäta dess halt. Mätningen görs i enheten Becquerel (Bq/m3) per kubikmeter inomhusluft, och gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde.

Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för lungcancer. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten orsakar radon ungefär 500 fall av lungcancer varje år i Sverige, och det är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Det är därför av yttersta vikt att regelbundet mäta radonhalten och vid behov vidta åtgärder för att minska den.

Uppskattningsvis har omkring 325 000 bostäder i Sverige radonhalter över det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3. För att garantera en radonfri och hälsosam boendemiljö är det nödvändigt att genomföra en radonmätning. Beställ dina radondosor redan nu för att vara redo inför mätsäsongen!

Sammanfattningsvis är det av största vikt att mäta radonhalten i ditt hem för att skydda din och din familjs hälsa. Genom att använda radondosor från ett SWEDAC-ackrediterat laboratorium kan du enkelt genomföra en långtidsmätning och få ett pålitligt årsmedelvärde. Att agera i tid kan minska risken för lungcancer och ge dig en trygg och sund boendemiljö. Så tveka inte, beställ dina radondosor nu och ta det första steget mot en säkrare framtid!